Skärsliparens anslagstavla

AnslagsTavlan | Senaste ändringar |


Anslagstavlan


Anmäl dig till föreningens maillista via denna länk för att få information om att hemsidan eller anslagstavlan har förändrats. Registrera samtidigt SMS-nummer så att föreningen kan nå dig vid akutsituationer så som vattenläckor

[2022-06-15] Bevattningsförbud


Regionen har uppmärksammat oss på att någon i samfällighetsföreningen, trots bevattningsförbudet, bevattnar med slang.

Styrelsen vill därför uppmana alla i samfälligheten att respektera bevattningsförbudet.

Om någon observerar att någon ”glömmer bort sig” bör detta påpeka direkt till vederbörande eller kontakta styrelsen så att vi kan hjälpa till med detta.

Tack på förhand och ha en härlig sommar, Styrelsen

[2022-05-30] Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2022


Stämman genomfördes den 19 maj. På stämman deltog 16 medlemmar.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2022.
Kallelse med samtliga underlag inför ordinarie föreningsstämma 2022.
Styrelsens förslag på kostnadsbudget och debiteringslängd för 2022.
Föreningens årsberättelse för 2021.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

[2022-05-01] Kallelse stämma 2022, torsdagen den 19 maj kl. 19.00 i kvarterslokalen


KALLELSE till ordinarie föreningsstämma, torsdagen den 19 maj kl. 19.00


I Er egenskap av delägare och medlem i Skärsliparens samfällighets- förening kallas Ni härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 maj kl.19.00 i kvarterslokalen Korgmakargatan 40.

För de som önskar underlag till stämman och årsberättelse för 2021 i pappersform kan begära detta genom föreningens brevlåda på Korgmakargatan 40. Styrelsen planerar att i år hålla stämman inomhus i kvarterslokalen. För den som inte har möjlighet att delta på stämman finns det möjlighet att rösta genom fullmakt. Fullmaktsblankett finns att hämta ned på hemsidan, se även länk nedan.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022 inklusive underlag.
Årsberättelse-2021.
Fullmaktsblankett.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

[2021-11-27] Kvartersbladet nr 1 2021

Kvartersbladet med aktuell information till medlemmar i Skärsliparens samfällighetsförening.

Samtliga kvartersblad finns samlade på denna sida.


Med vänlig hälsning, Styrelsen

[2021-11-27] Nya månadsavgifter från 1 jan 2022


Samfällighetsavgiften för 2022 höjs med mellan 120-150 kronor i månaden. Höjningen motiveras av att kostnads- budgeten legat oförändrad sedan 2014 och av att föreningen gick med underskott under 2020, detta trots uttag av 12 månadsavgifter. Dessutom har avgifter för vatten och sopor höjts rejält under 2021 och även för 2022 vilket gör att det är hög tid att höja föreningens kostnadsbudget och därmed inkomststat. Den höjda kostnadsbudgeten resulterar i en höjning av månadsavgifterna från 1 januari 2022 på mellan 120-150 kronor i månaden beroende på andelstal.
De nya månadsavgifterna som gäller från den 1 januari 2022 blir:
Formellt fastställs kostnadsbudgeten och månadsavgifter av föreningsstämman den 27 mars. Det är bra att känna till att månadsavgiften består av två delar, en del för värme- och vattenkostnaderna som fördelas per kvadratmeter, och en andra del som består av alla övriga kostnader som fördelas lika oavsett husstorlek.
Med vänlig hälsning, Styrelsen

[2021-06-13] Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2021


Stämman genomfördes den 30 maj i strålande väder. På stämman deltog 11 medlemmar.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2021.
Kallelse med samtliga underlag inför ordinarie föreningsstämma 2021.
Styrelsens förslag på kostnadsbudget och debiteringslängd för 2021.
Föreningens årsberättelse för 2020.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

[2017-03-30] Registrera ditt SMS-nummer som gör att föreningen kan nå dig vid akuta situationer så som vattenläckor


Genom att anmäla sig till föreningens mail-lista får du mail om när föreningens anslagstavla har ny information. Samtidigt kan du passa på att registrera ditt SMS-nummer så kan föreningen nå dig vid akuta situationer så som vattenläckor.
Mvh Styrelsen


Att tänka på som villaägare

Vi i villa har en bra hemsida som riktar sig till oss husägare. Där finns det bra tips och information vad man bör tänka på vad gäller skötsel och underhåll av sitt hus. T.ex. finns det beskrivningar på hur man kontrollerar fasad, tak, fönster och våtutrymmen regelbundet för att förebygga och undvika skador på huset.
Följ denna länk för att hitta relevanta artiklar på viivilla eller navigera till www.viivilla.se.

Hälsningar Styrelsen


Varmvattnet blir inte vamt eller kallvattnet blir inte kallt


Under hösten har några medlemmar fått problem med att varmvattnet inte blir varmt. Styrelsen har därför tagit fram en beskrivning på hur föreningens varmvattensystem fungerar samt ett felsökningsschema så att man själv kan hitta orsaken till att varmvattnet inte blir varmt eller kallvattnet inte blir kallt.
- Klicka på denna länk för att få nå beskrivningen.

Hälsningar, Styrelsen


Grannsamverkan


För att förebygga mot stölder och inbrott uppmanar styrelsen alla medlemmar att hålla ögon och öron öppna. Bara genom att vara observant kan vi tillsammans hjälpas åt för att minska risken för inbrott och skadegörelse i området.
Hälsar Styrelsen


Se över fönster-spanjoletterna


Våra fönster har ju i ändarna av själva fönsterstängningen några plastbitar som har en benägenhet att gå sönder. Är de trasiga är det nästan omöjligt att stänga fönstret utan att det blir otätt och därmed släpper vi ut den dyrbara värmen.

För att inte i onödan elda för kråkorna bör var och en se över dessa och få dessa utbytta. Det är relativt enkelt operation att byta ut dessa, det som krävs är en skruvmejsel, ev. en tång och lite tålamod. Själva plastbitarna (spanjolettände och ohmega-fästen) tillhandhålls av föreningen.
Kontakta någon i styrelsen för att erhålla nya spanjolettändar eller ohmega-fästen.

Styrelsen


Reservdelar till våra fönster 


Genom Snicken är det möjligt att beställa reservdelar till våra fönster. Alla medlemmar har dessutom rabatt på Snicken och Järn AB Södertorg.
Styrelsen


Förskottsbetalning av månadsavgifter 


Förskottsbetalning av för icke fakturerade månader orsakar en utökad administrativ hantering för föreningen. Styrelsen vädjar därför till alla medlemmar att följa de förfallodatum som anges på de utdelade månadsavierna.
Mvh
Styrelsen


Securitas p-böter 


Styrelsen har påpekat för securitas att de inte har rätt att sätta parkeringsböter på fordon som står parkerade på vår fastighet Skärsliparen 1.
Om någon fått p-böter vid ett sådant tillfälle kan man kontakta securitas och p-boten skall då avskrivas.
Mvh
Styrelsen


Ritningar och situationsplaner på hemsidan


Nu finns våra viktigaste ritningar och situationsplaner på hemsidan.
Dessa är användbara vid ombyggnad eller vid t.ex. markarbete på den egna fastigheten.
Genom att kontrollera situationsplanerna hittar du var det finns rör, el-ledningar och centralantenn-ledningar i marken.

Här hittar du alla ritningar och situationsplaner.

Mvh
Styrelsen


Avtal om yttre förvaltning med Riksbyggen förvaltning


Föreningen har sedan 1 juli 2008 avtalat med Riksbyggen förvaltning angående yttre förvaltning av samfällighetsföreningens gemensamhetsanläggning.
I detta ingår till fast pris:

Och till rörligt pris:


Styrelsen
Denna sida kan inte ändras | Visa historik | Dokumentet senast ändrad: Onsdag, 2022/06/15 20:31:45