Skärsliparens anslagstavla

AnslagsTavlan | Senaste ändringar |


Anslagstavlan


Anmäl dig till föreningens maillista via denna länk för att få information om att hemsidan eller anslagstavlan har förändrats. Registrera samtidigt SMS-nummer så att föreningen kan nå dig vid akutsituationer så som vattenläckor

[2021-06-13] Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2021


Stämman genomfördes den 30 maj i strålande väder. På stämman deltog 11 medlemmar.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2021.
Kallelse med samtliga underlag inför ordinarie föreningsstämma 2021.
Styrelsens förslag på kostnadsbudget och debiteringslängd för 2021.
Föreningens årsberättelse för 2020.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

[2021-02-28] Från 1 mars 2021 kommer kvarterslokalen vara stäng för aktiviteter pga covid19

Styrelsen har beslutat att tillsvidare stänga kvarterslokalen för aktiviteter pga pandemin..

Med vänlig hälsning, Styrelsen

[2020-12-07] Oförändrade månadsavgifter för 2021

Styrelsen har beslutat om oförändrade månadsavgifterna för 2021, se även kvartersbladet enligt nedan.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

[2020-12-07] Kvartersbladet 2020

Kvartersbladet med aktuell information till medlemmar i Skärsliparens samfällighetsförening.


[2020-10-14] Brister i sopsorteringen


Styrelsen vill påminna alla i föreningen om sopsorteringen. Under sommaren och hösten har sopsorteringen försämrats i föreningen. Detta kan leda till att föreningen åker på en rejäl kostnadsökning för sophanteringen. Med det följer att månadsavgifterna måste höjas med uppemot 15%. Låt oss slippa detta, det finns betydligt roliga saker att lägga pengarna på än sopor.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

[2020-10-14] Höstens fixardag inställd pga covid-19


Som ni säkert redan har uppmärksammat har höstens fixardag ställts in pga covid-19. Ett viktigt syfte med fixardagen är att lära känna varandra i området och att skapa en "vi" känsla. Styrelsen bedömde att det blev svårt att få ihop syftet med att samtidigt hålla i den sociala distanseringen. Därför valde styrelsen att även ställa in höstens fixardag.
Förhoppningsvis blir 2021 ett bättre år som gör att det går att genomföra denna typ av sociala aktiviteter.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

[2020-06-14] Protokoll från ordinarie föreningsstämma söndagen den 31 maj


Underlagen från stämman tillhandahålls digitalt enligt nedan.
För medlemmar som önskar underlagen i pappersform kan begära detta genom föreningens postlåda på Korgmakargatan 40.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 31 maj.
Beslutad kostnadsbudget och debiteringslängd för 2020.
Föreningens årsberättelse för 2019.


Med vänlig hälsning, Styrelsen

[2017-03-30] Registrera ditt SMS-nummer som gör att föreningen kan nå dig vid akuta situationer så som vattenläckor


Genom att anmäla sig till föreningens mail-lista får du mail om när föreningens anslagstavla har ny information. Samtidigt kan du passa på att registrera ditt SMS-nummer så kan föreningen nå dig vid akuta situationer så som vattenläckor.
Mvh Styrelsen


Att tänka på som villaägare

Vi i villa har en bra hemsida som riktar sig till oss husägare. Där finns det bra tips och information vad man bör tänka på vad gäller skötsel och underhåll av sitt hus. T.ex. finns det beskrivningar på hur man kontrollerar fasad, tak, fönster och våtutrymmen regelbundet för att förebygga och undvika skador på huset.
Följ denna länk för att hitta relevanta artiklar på viivilla eller navigera till www.viivilla.se.

Hälsningar Styrelsen


Varmvattnet blir inte vamt eller kallvattnet blir inte kallt


Under hösten har några medlemmar fått problem med att varmvattnet inte blir varmt. Styrelsen har därför tagit fram en beskrivning på hur föreningens varmvattensystem fungerar samt ett felsökningsschema så att man själv kan hitta orsaken till att varmvattnet inte blir varmt eller kallvattnet inte blir kallt.
- Klicka på denna länk för att få nå beskrivningen.

Hälsningar, Styrelsen


Grannsamverkan


För att förebygga mot stölder och inbrott uppmanar styrelsen alla medlemmar att hålla ögon och öron öppna. Bara genom att vara observant kan vi tillsammans hjälpas åt för att minska risken för inbrott och skadegörelse i området.
Hälsar Styrelsen


Se över fönster-spanjoletterna


Våra fönster har ju i ändarna av själva fönsterstängningen några plastbitar som har en benägenhet att gå sönder. Är de trasiga är det nästan omöjligt att stänga fönstret utan att det blir otätt och därmed släpper vi ut den dyrbara värmen.

För att inte i onödan elda för kråkorna bör var och en se över dessa och få dessa utbytta. Det är relativt enkelt operation att byta ut dessa, det som krävs är en skruvmejsel, ev. en tång och lite tålamod. Själva plastbitarna (spanjolettände och ohmega-fästen) tillhandhålls av föreningen.
Kontakta någon i styrelsen för att erhålla nya spanjolettändar eller ohmega-fästen.

Styrelsen


Reservdelar till våra fönster 


Genom Snicken är det möjligt att beställa reservdelar till våra fönster. Alla medlemmar har dessutom rabatt på Snicken och Järn AB Södertorg.
Styrelsen


Förskottsbetalning av månadsavgifter 


Förskottsbetalning av för icke fakturerade månader orsakar en utökad administrativ hantering för föreningen. Styrelsen vädjar därför till alla medlemmar att följa de förfallodatum som anges på de utdelade månadsavierna.
Mvh
Styrelsen


Securitas p-böter 


Styrelsen har påpekat för securitas att de inte har rätt att sätta parkeringsböter på fordon som står parkerade på vår fastighet Skärsliparen 1.
Om någon fått p-böter vid ett sådant tillfälle kan man kontakta securitas och p-boten skall då avskrivas.
Mvh
Styrelsen


Ritningar och situationsplaner på hemsidan


Nu finns våra viktigaste ritningar och situationsplaner på hemsidan.
Dessa är användbara vid ombyggnad eller vid t.ex. markarbete på den egna fastigheten.
Genom att kontrollera situationsplanerna hittar du var det finns rör, el-ledningar och centralantenn-ledningar i marken.

Här hittar du alla ritningar och situationsplaner.

Mvh
Styrelsen


Avtal om yttre förvaltning med Riksbyggen förvaltning


Föreningen har sedan 1 juli 2008 avtalat med Riksbyggen förvaltning angående yttre förvaltning av samfällighetsföreningens gemensamhetsanläggning.
I detta ingår till fast pris:

Och till rörligt pris:


Styrelsen
Denna sida kan inte ändras | Visa historik | Dokumentet senast ändrad: Söndag, 2021/06/13 11:01:20