El, Värme och vattenförbrukningen

I området delar vi på kostnaden för sopavgifter, värmeförbrukning, vattenförbrukning samt elförbrukningen i vår gemensamhetsanläggning.

För hushållselen betalar var och en sin egen förbrukning där varje fastighet har en egen elmätare installerad.

För att kunna hålla nere vår driftkostnad och därmed våra månadsavgifter är det viktigt att respektive medlem tar ansvar för sin del av kostnaden för sopor, vatten och värme.

Värmeförbrukningen kan vi hålla nere genom att se till att fönster och dörrar är täta. Extra viktigt är det att se över era dessa inför vintern. Kolla att tätningslister är i god kondition. I fönstret måste de små ”plastbitarna” spanjoletterna finnas och vara hela. Har ni några trasiga spanjoletter så kontakta styrelsen, det finns spanjoletter på lager och styrelsen informerar er hur man byter dessa.

Vattenförbrukningen kan vi hålla nere genom att se till att varken kranar eller toaletter står och droppar. Om de läcker se då till att byta packningen direkt.

Nedan kan du se statistik på föreningens förbrukning av vatten, värme (inklusive uppvärmning av varmvatten) samt elförbrukning för de delar som tillhör gemensamhetsanläggningen (dvs belysning i car-port, områdesbelysning etc)

Statistik för fastighetsel, fjärrvärme och kallvatten.

 

Upp