Bra att veta om hund och katt.

För er som har husdjur gäller vissa förhållningsregler som Gotlands Kommun har bestämt.

Hundar

§ 17 Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i paragraferna 18 och 19. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.
§ 18 Hund skall stå under sådan tillsyn att den hela tiden är under kontroll. Hundar skall hållas kopplade inom området. Under tiden 1 maj - 30 september även i skog och plantering. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock ej inom inhägnade områden. När hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får ej vistas på lekplats.
§ 19 Fast förorening efter hund skall plockas upp från gångbana, gata, torg, plantering eller park inom Visby.

Katter

§ 20 Kattens ägare, de som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en katt är skyldig att följa bestämmelserna i § 21.
§ 21 Katt skall stå under sådan tillsyn att den ej förorenar eller på annat sätt stör omgivningen. Inom Visby skall en katt som inte hålls kopplad ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer alternativt vara öronmärkt.
Katt får ej vistas på lekplats.

Upp