Ritningar och situationsplaner

 

Nedan hittar du ritningar på byggnader i området samt situationsplaner över belysning  mm.

Fastighetsägaren ansvarar för eventuella skador som uppkommer på kablage etc som tillhör gemensamhetsanläggningen vid egna grävarbeten på sin fastighet eller vid egna grävarbeten i direkt anslutning till denna. Det är därför viktigt att en ny fastighetsägare informeras om detta vid en försäljning. Det blir extra viktigt för FiberLan-anläggningen eftersom denna tillskillnad mot allt övrigt kablage är indragen på husets baksida.

Samtliga ritningar är i pdf-format vilket innebär att det krävs att du har installerat någon pdf-läsare på din dator.
Den mest vanliga är Adobe pdf-reader, denna saknar dock mätverktyg. För att kunna mäta direkt på ritningarna kan du istället installera denna gratis-läsare.

Situationsplaner

Situationsplan, Kraft (skala 1:400)

Situationsplan, Belysningsanläggning (skala 1:400)
Situationsplan, Centralantennanläggning (skala 1:400)
Situationsplan, Rörnätsplan (skala 1:400)
Situationsplan, Kulvertar (skala 1:400)
Situationsplan, Tele
Situationsplan, FiberLan
Situationsplan, Korgmakaren GA:1 (skala 1:1000)
Situationsplan, Bryggaren GA:1 (skala 1:1000)
Planritningar
Planritning inomhus 2:a
Planritning fasad 2:a
Planritning fasad 2:a med uterum
Planritning inomhus 3:a
Planritning inomhus 4:a
Planritning inomhus 5:a
Ritningar

Kvarterhus, el-anläggning (skala 1:50)

Kvartershus, VVS-anläggning (skala 1:50)
Carport, el-anläggning (skala 1:100)
2:a, el-anläggning (skala 1:50)
2:a, VVS-anläggning (skala 1:50)
3:a, el-anläggning (skala 1:50)
3:a, VVS-anläggning (skala 1:50)
4:a, el-anläggning (skala 1:50)
4:a, VVS-anläggning (skala 1:50)
5:a, el-anläggning (skala 1:50)
5:a, VVS-anläggning (skala 1:50)

VVS-grundplaner

Hus 1-4, 40-44 (skala 1:100)
Hus 5-6, 38-39, 53-54 (skala 1:100)
Hus 7-10, 14-16 (skala 1:100)
Hus 11-13, 22-23 (skala 1:100)
Hus 17-19, 24-27 (skala 1:100)
Hus 20-21, 63-64, 67-68 (skala 1:100)
Hus 28-31 (skala 1:100)
Hus  32-34 (skala 1:100)
Hus 35-37, 55-58 (skala 1:100)
Hus 45-47 (skala 1:100)
Hus 48-49 (skala 1:100)
Hus 50-52 (skala 1:100)
Hus 59-62  (skala 1:100)
Hus 65-66, 69-72 (skala 1:100)

På ett antal ritningar anges det husnummer. Tabellen nedan innehåller en översättning från husnummer till fastighetsnummer.

Husnummer Fastighetsnummer
1 73
2 72
3 71
4 70
5 63
6 62
7 49
8 50
9 51
10 52
11 41
12 42
13 43
14 37
15 36
16 35
17 40
18 39
19 38
20 65
21 64
22 61
23 60
24 53
25 54
26 55
27 56
28 69
29 68
30 67
31 66
32 22
33 21
34 20
35 19
36 18
37 17
38 2
39 3
40 8
41 7
42 6
43 5
44 4
45 59
46 58
47 57
48 44
49 45
50 48
51 47
52 46
53 33
54 34
55 28
56 27
57 26
58 25
59 32
60 31
61 30
62 29
63 23
64 24
65 16
66 15
67 9
68 10
69 14
70 13
71 12
72 11