Sopor

För en mer utskriftsvänlig version av denna information klicka på denna länk.

För att värna om miljön och av ekonomiska skäl har vi valt att sortera våra sopor i området. Området har två sopstationer där vi har ett antal sopkärl för återvinning, se kartan nedan.
De mindre bruna kärlen är enbart för komposterbara sopor. Varje hushåll har också erhållit ett särskilt litet kompostkärl med tillhörande majspåsar. Nya påsar hämtas på återvinningsstationen mittemot värmekraftverket.
De stora svarta kärlen är till för brännbara sopor alltså bara sådant som går att elda upp och inte är vare sig matavfall, färgburkar eller hårda metaller.

På sopkärlen finns det klisterdekaler som anger om kärlet är till för komposterbart, brännbart,  plast, tidningar, pappersförpackningar eller metall.

Komposten och de brännbara soporna betalas per kärl och kilogram.
Övrigt vi sorterar och enbart betalar per kärl är:

  • tidningar
  • papper, pappförpackningar och kartonger (tillplattade)
  • plast (mjuk som hård)
  • plåt och metall.

Glas och batterier lämnar du i särskilda behållare vid affären Sängjätten (f.d Matmästaren) alternativt vid någon annan mataffär som har glasigloo och batteriåtervinning.
Trädgårdsavfall såsom buskar, grenar, rötter och gräsklipp från din trädgård samt övrigt avfall lämnar var och en på återvinningscentralen vid värmekraftverket.

För att få en jämn fördelning av sopor i våra sopstationer bör de som bor i det västra området i första hand lämna sopor i sopstationen på Skärslipargatan och de som bor i det östra området lämna sopor i sopstationen på Korgmakargatan, se kartan nedan.

Det är viktigt att våra sopor sorteras rätt. En konsekvens av bristande sopsortering gör att kommunen kan tvinga oss att övergå till sophämtning med sopkärl för blandade hushållssopor vilket skulle fördubbla sopavgiften för föreningen.
Det skulle betyda att månadsavgiften måste höjas med mer än 10 % bara på grund av att vi slarvar med sopsorteringen.
 


 

För mer information se återvinningscentralens hemsida.

Upp