Ordförande
Vice ordförande
Kassör/
Sekreterare

Kenneth Magnusson
Marie-Louise Werkander
Håkan Westergren

Korgmakargatan 58
Korgmakargatan 30
Korgmakargatan 72

27 78 15
0709 54 52 21
27 73 23

Suppleanter

Jan Åhlberg
Kerstin Mårderyd Nielsen

Bryggargatan 7
Korgmakargatan 22


0707870158

Revisor

Helena Martinsson

Skärslipargatan 2

21 48 09

Revisorsuppleant

Ylva Jönsson

Korgmakargatan 66


Valberedning

Jens Werkander
Andreas Björklund

 

 

Felanmälan
gemensamhets-
anläggningen

Styrelsen

 

  

 

 

 

 

 

Du kan även kontakta styrelsen via mail på adressen: