Uthyrning
Efter att föreningen övergått till egnahems ägande ansvarar var och en för att eventuell uthyrning av fastigheten genomförs på sätt så att omgivande grannar inte blir störda eller får några olägenheter.

Det är därför lämpligt att någon granne alltid får information om tillfällig adress och telefonnummer när radhuset/kedjehuset hyrs ut.

När man hyr ut bör man vara väldigt noga med att teckna ett hyresavtal. Detta bör läsas igenom mycket noga. Noteras bör i sådana fall att den som hyr ut, ur juridisk synvinkel, anses vara hyresvärd med medföljande ansvar. Framför allt bör man ha fullständig kontroll på hur uppsägningstiderna fungerar samt reglerna kring avflyttning. I annat fall kan det bli problem med att reglera hyresgästens avflyttning. I vissa fall kan denne begära ersättningsbostad vilket blir uthyrarens problem.

Sommaruthyrning

När nu respektive bostadsrätt övergått till ett egna hemsägande finns det inga restriktioner för sommaruthyrning. Den som hyr bör dock tydliggöra vilka ordningsregler som gäller i kvarteret och att de som hyr informeras om att de ska källsortera sopor på samma sätt som vi medlemmar gör, att radhuset/kedjehuset inte "överbefolkas" och att störningar inte får ske i samband med uthyrningen. Fest på uteplatsen efter kl 22.00 får inte ske bl a med hänsyn till att kringboende faktiskt arbetar även sommartid. Det är alltså inte grannarnas sak att hantera t ex störningar.

Upp