Försäljning av fastighet

Fastighetsägaren är ansvarig för att informera styrelsen om att fastigheten har sålts och vem som är ny ägare. Det enklaste sättet att säkerställa detta är att ställa krav på sin fastighets-mäklaren sköta denna information. Vi kan då undvika en del missförstånd, som t.ex. att det blir rätt mottagare av avier för samfällighets-avgiften.

Samfällighetsföreningen är enligt lag skyldiga att upprätthålla en korrekt förteckning av föreningens medlemmar. Detta arbete underlättas betydligt om fastighetsägaren informerar styrelsen om att fastigheten har sålts och vem som är den nya ägaren.Fiber

Alla fastigheter i samfälligheten är anslutna till föreningens kollektiva fibertjänster. För att dessa ska gå att använda har varje fastighetsägare kvitterat ut en media-omvandlare, en wifi-router och två stycken tvboxar med fjärrkontroller och kablage för anslutning till tv. Denna utrustning tillhör föreningen och ska vid en fastighetsförsäljning lämnas över till den den nya fastighetsägaren av den säljande fastighetsägaren.

Energideklaration

Vid försäljning måste det enligt lag sedan 2009 finnas en energideklaration för fastigheten. Eftersom radhusen och kedjehusen i området inte har egna mätare installerade för mätning av energiförbrukningen måste energiförbrukningen beräknas utifrån en schablon som bygger på husets uppvärmda boyta (se debiterings-längden eller andelstalet för sektion 1 i beskrivningen av föreningens gemensamhetsanläggning).

  • Den totala ytan som värms upp i området är idag 6465,5 kvm.

  • Energiförbrukningens medelvärde i området för uppvärmning och varmvatten har under perioden 1997-2008 varit på 958 MWh med en standardavvikelse på 47 MWh.

Det ger att ett hus energiförbrukning kan beräknas till ca:

X/6465,5*958 (MWh per år)

där X är antal kvm uppvärmd boyta.

Exempel: Om den uppvärmda boytan är 89 kvm (enligt debiteringslängden) så beräknas fastighetens/husets energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten till: 89/6465,5*958 (MWh per år) dvs 13,187 MWh per år.

 

 

Upp