Välkomna till Skärsliparens samfällighetsförening

Skärsliparens samfällighetsförening ansvarar för kvarterets gemensamhetsanläggning. I kvarterets finns det 72 småhus i form av radhus och kedjehus belägna i mindre gårdsområden med lekplatser. Mitt i området finns även en större lekplats med klätterställning och rutchkana. I föreningen finns det en kvarterslokal som är tillgänglig för alla i föreningen. Till varje fastighet hör en carport.

Den här hemsidan har styrelsen tagit fram i syfte att lämna information om sådant som är bra att veta om man är nyinflyttad eller kanske tänker flytta in i området. Den är även till för oss som redan bor i området. Vi i styrelsen hoppas givetvis att Du ska ha nytta av hemsidan. Om du känner att information om något angeläget saknas är det bara att höra av sig.

Styrelsen har inte bara en uppgift att se till att föreningen sköts på bästa sätt ur en ekonomisk och förvaltande perspektiv. Vi har även satt upp som målsättning att aktivt verka för att verksamhet av social karaktär bedrivs kontinuerligt så att vi uppnår god stämning och trivsel i vårt område.

Som Du kommer att läsa så genomför vi en del gemensamma aktiviteter som vi hoppas att även Du kommer att delta i. Om det fortfarande finns en del frågeteckan efter Du har läst igenom Hemsidan är det bara att ringa till någon av oss i styrelsen. Vilka vi är kan du se här.

Än en gång hjärtligt välkomna

/Styrelsen