Yttre skötsel

Fastighetsägaren ska sköta allt inom den egna tomtgränsen. Varje fastighetsägare ska även skotta snön från sin egen entré till den asfalterade gångvägen.

Inre och yttre underhåll

Allmänt
Allt underhåll av fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare själv för. Var gränsen för vad fastighetsägaren ansvarar för och vad som ingår i samfällighetsföreningens gemensamhets anläggning regleras av förrättningsprotokollet.

Fixardagar

För att vi ska hålla nere våra underhållskostnader anordnar vi "fixardagar", en på våren och en på hösten. Vi utför en del målningsarbeten, reparationer, trädgårdsarbeten, m m. På så sätt behöver vi inte ta in entrepenörer och sparar därför en hel del pengar. Syftet med dessa dagar är även att vi ska lära känna varandra bättre och stärka samhörighetskänslan inom samfällighetsföreningen.

Upp