Skärsliparens samfällighetsförening

Här finns information om vår samfällighetsförening Skärsliparen.


Samfälligheten

Organisationsnummer:

717909-8277

Bankgironummer:

221-8543

Adress

Skärsliparens samfällighetsförening
Korgmakargatan 40
621 53 Visby

Fakturaadress

Skärsliparens samfällighetsförening
c/o Westergren
Korgmakargatan 72
621 53 Visby

Mail

Alla fastighetsägare i området är delägare i gemensamhetsanläggningen Visby Skärsliparen GA:1.
Ansvarig för att sköta denna anläggning är Skärsliparens Samfällighetsförening. Alla fastighetsägare är därmed även medlemmar i denna samfällighetsförening.
Föreningens högsta styrande organ är föreningsstämman. Normalt hålls en ordinarie stämma varje år under mars månad.
Medlemmar i föreningen har rösträtt på stämman. En medlem som inte kan delta på stämman kan lämna över sin röst till ett ombud genom en underskriven fullmakt, se vidare denna länk.
Ett ombud får ej företräda mer än en medlem.

Alla medlemmar i föreningen är även delägare i gemensamhetsanläggningarna Korgmakaren GA:1 och Bryggaren GA:1.
Dessa gemensamhetsanläggningar är delägarförvaltade till skillnad mot Skärsliparen GA:1 som är föreningsförvaltad.
Beskrivning av Korgmakaren GA:1 och Bryggaren GA:1 hittar du genom denna länk.

Ordningsregler och information i kortform om Skärsliparens Samfällighetsförening

Skärsliparens stadgar

Protokoll bildande av samfälligheten

Beskrivning av gemensamhetsanläggningen

Diverse ritningar och situationsplaner

Fastighetsregleringen

Protokoll fastighetsregleringen

Beskrivning av fastighetsregleringen

Karta fastighetsbeteckningar

Protokoll från föreningsstämma

Protokoll, föreningsstämma 2022

Protokoll, föreningsstämma 2021

Protokoll, föreningsstämma 2020

Protokoll, föreningsstämma 2019

Protokoll, föreningsstämma 2018

Protokoll, föreningsstämma 2017

Protokoll, föreningsstämma 2016

Protokoll, föreningsstämma 2015

Protokoll, föreningsstämma 2014

Protokoll, föreningsstämma 2013

Protokoll, föreningsstämma 2012

Protokoll, föreningsstämma 2011

Protokoll, föreningsstämma 2010

Protokoll, föreningsstämma 2009

Protokoll, föreningsstämma 2008

Budget och debiteringslängd

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2022

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2021

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2020

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2019

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2018

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2017

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2016

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2015

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2014

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2013

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2012

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2011

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2010

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2009

Samfällighetsbudget och debiteringslängd 2008

Årsberättelse

Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

Årsberättelse 2013

Årsberättelse 2012

Årsberättelse 2011

Årsberättelse 2010

Årsberättelse 2009

Årsberättelse 2008

Resultat, föreningsenkäten

Enkätsvar-2012

Enkätsvar-2011

Enkätsvar-2010

Enkätsvar-2009

 

 

 

 

Upp